Mr. Sandra van Heukelom-Verhage is advocaat-partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Binnen Pels Rijcken leidt Sandra de sectie Innovatie, Privacy en Technologie. Sandra adviseert publieke en private cliënten over nieuwe technologieën, zoals AI, blockchain, Smart Contracts en IoT. Sandra heeft een achtergrond in het algemeen bestuursrecht. Als geen ander is zij daardoor in staat om de ontwikkelingen rondom blockchain te plaatsen binnen een publiekrechtelijke kader.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres zal Van Heukelom-Verhage spreken tijdens de sessie ‘Hoe ethische kaders en (mensen)rechten elkaar versterken‘.