Rowan Huiskes

Rowan Huiskes is projectmanager bij Nederland ICT, de branchevereniging voor de ICT-sector. Ambitie van Nederland ICT is om een optimaal ondernemingsklimaat te creëren, waarvoor modern onderwijs & digitale skills belangrijke voorwaarden zijn. Daarbij zet Nederland ICT zich met partners in voor optimale aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door het stimuleren en initiëren van publiek-private samenwerkingen. Rowan is betrokken bij diverse programma’s en projecten, zoals Geef IT Door! en de implementatie van digitale geletterdheid in het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs.

Jaarcongres ECP

Rowan modereert de sessie Het onderwijs leert van ondernemers.

 Terug naar Sprekers