Rob Nijman

“Artificiële Intelligentie bespreken wij met onze menselijke Biologische Intelligentie. Dat inzien leidt tot nuttige relativering, maar ook tot het begroeten van de kansen die de verantwoorde combinatie van beide biedt. Belangrijk dat deze discussie via meerdere invalshoeken intensief gevoerd wordt. Vertrouwen in nieuwe technologieën brengt het oplossen van maatschappelijke problemen dichterbij.”

Rob Nijman is, met biologie en bestuurskunde als achtergrond, na zijn studietijd bij IBM aan de slag gegaan, vrijwel meteen en met overtuiging in het overheidsdomein. Na werkzaam geweest te zijn in verschillende rollen is hij al geruime tijd algemeen verantwoordelijk voor de IBM-brede relatie met de Nederlandse centrale overheid. De zakelijke aspecten combineert hij met een warme belangstelling voor de rol en het functioneren van de Nederlandse overheid, die hij het liefst vanuit een bestuurlijke invalshoek benadert. De ontwikkelingen van de informatiesamenleving gaan Rob zeer aan het hart. Oog hebben voor de vele kansen die nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie bieden hoort samen te gaan met aandacht voor ethische aspecten en publieke waarden. Rob doet dit als IBM-er die graag participeert in bedrijfsoverstijgende gedachtewisselingen, zoals via Nederland-ICT en ECP.

Jaarcongres ECP

Rob is lid van de ECP-werkgroep digitalisering en ethiek en is een van de drie sprekers in de sessie Digitalisering en ethiek.Betrokken sessies


Terug naar Sprekers