Radboud Dam

“Lerend-werken is de nieuwe norm.”

Radboud Dam is programmamanager Leven Lang Ontwikkelen aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Als psycholoog en bedrijfskundige is hij geboeid door de vraag hoe je leren en ontwikkelen in een organisatiecultuur kan verankeren en hoe een moderne kennisinstelling als de HvA hieraan kan bijdragen. Hoe krijgen we mensen in beweging?

Jaarcongres ECP

Tijdens de sessie Leven Lang Ontwikkelen licht Radboud het perspectief van het hbo toe.Betrokken sessies


Terug naar Sprekers