“Cloud – en onlinediensten zijn essentieel voor digitalisering en de digitale economie. Daarvoor is het essentieel dat aanbieders van online diensten hun conformiteit met wettelijke eisen eenvoudig en laagdrempelig kunnen aantonen, en afnemers kunnen vertrouwen op transparante en onafhankelijke beoordelingen”

Michiel Steltman is directeur en spreekbuis van de stichting DINL, de koepelorganisatie van de Nederlandse aanbieders van digitale infrastructuur, en project lead van het Project Partnering Trust. Steltman heeft een technische achtergrond en is al meer dan 30 jaar werkzaam in de internationale wereld van IT en internet. Naast zijn public affairs-werk voor de digitale sector en zij activiteiten voor ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, is hij lid van Forum Standaardisatie en actief als business coach voor bedrijven in de technologiesector.

Jaarcongres ECP

Op het Jaarcongres ECP spreekt Michiel Steltman tijdens de sessie ‘De toekomst van het internet’, ‘Politiek Café – Digitale Identiteit’ en ‘De overheid en cloudaanbieders: assurance voor iedereen’.