Louis Spaninks

“Hoe zorgen we voor actueel, innovatief onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt? De inzet van hybride docenten kan hiervoor een oplossing zijn. Een system waarin bedrijfsleven en onderwijs elkaar verrijken. Hoe trekken we dit naar een landelijke aanpak?”

Creativiteit en gezond verstand zijn de belangrijkste kenmerken van Louis Spaninks’ professionele bestaan. Louis houdt zich sinds midden jaren tachtig bezig met arbeidsmarktprojecten voor opleidingsfondsen. Vanuit zijn bedrijf Talentis bv (‘Think, Act, Learn!’) werkt hij onder meer als directeur van het Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT), het opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT.

ICT is onlosmakelijk verbonden met innovatie en economische groei in alle sectoren, mede daarom maakt het CA-ICT zich sterk voor opleiding en ontwikkeling op de arbeidsmarkt voor ICT’ers.

Sinds mei 2015 is Louis coördinator van de Human Capital Agenda ICT namens het Top Team ICT van het Ministerie van Economische Zaken.

Jaarcongres ECP

Op het congres is Louis moderator van de sessie MBO beroepsonderwijs vraagt hybride aanpak! en Leven Lang Ontwikkelen.Terug naar Sprekers