Leon Dohmen

“De vraag is niet óf we een bepaalde innovatie willen in onze samenleving, maar hóe beschaafd we die willen!”

Leon Dohmen is voorzitter van de special interest group Onderzoek en Onderwijs bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals. Samen met vertegenwoordigers van de politiek, overheid, wetenschap, belangenverenigingen en bedrijfsleven houdt de special interest group zich bezig met het spanningsveld tussen digitalisering en (aantasting van) grondrechten van mensen. Een van de hoofddoelen is het vergroten van het bewustzijn van IT-professionals m.b.t. dit spanningsveld en de invloed die ze hierop kunnen uitoefenen.

Jaarcongres ECP

Leon vertelt in de interactieve denksessie Digitale grondrechten over de belangrijke kloof die bij technologische innovatie overbrugd moet worden.Terug naar Sprekers