Kees Verhoeven

Kees Verhoeven is sinds juni 2010 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij heeft twee prioriteiten: ondernemerschap en technologie. Het midden- en kleinbedrijf, zelfstandigen en startups verdienen meer ruimte, minder regels en lagere lasten. Zodat ze kunnen groeien. Nieuwe technologie verandert onze samenleving steeds sneller. Dat vraagt een actieve en verantwoordelijke overheid. Zodat we kansen benutten en uitdagingen aankunnen.

Portefeuilles van Kees Verhoeven: Europese Zaken; Inlichtingendiensten; ICT/Privacy/Cybersecurity; Marktordening & Mededinging.

Jaarcongres ECP

Kees Verhoeven neemt plaats als panellid in de sessie Politiek Café.Betrokken sessies


Terug naar Sprekers