Kees Stuurman

“AI biedt veel kansen maar leidt ook tot serieuze uitdagingen op het terrein van recht en ethiek. Alleen in samenspraak kunnen daarvoor oplossingen met voldoende draagvlak worden gevonden. De door ECP te ontwikkelen Gedragscode en daaraan gekoppelde ai Impact Assessment zijn belangrijke hulpmiddelen om ten aanzien van concrete toepassingen de dialoog aan te gaan. Dat draagt bij aan een verantwoorde ontwikkeling en implementatie van ai in de samenleving.”

Kees Stuurman is Partner Informatietechnologie bij Van Doorne. Hij is een zeer ervaren specialist in het juridisch begeleiden van IT-transacties, variërend van advisering in de voorbereidings- en contractfase tot en met begeleiding in geval van IT-geschillen. In dat kader heeft hij onder andere ruime ervaring op het terrein van outsourcing, IT-contracting en Europese IT-aanbestedingen.

Kees is voorts gespecialiseerd in ICT-gerelateerde wet- en regelgeving. Denk hierbij aan het geven van juridisch advies betreffende e-commerce (o.a. elektronisch contracteren en de elektronische handtekening), AI, privacy, bewijs en bewaring, open source, IT-governance en ICT-beveiliging. Daarnaast is hij werkzaam op het terrein van zelfregulering (normalisatie, certificatie, gedragscodes).

Kees is voorzitter van de AI-werkgroep van ECP. Tevens is hij hoogleraar ‘Normering van Informatietechnologie’ aan de Universiteit van Tilburg.

Jaarcongres ECP

Als voorzitter van de AI-werkgroep zal Kees Stuurman spreken in de sessie over Artificial Intelligence.Terug naar Sprekers