Katja Verhulst

“Digitalisering biedt kansen om dingen slimmer te doen. Als overheid willen we, in de meest brede zin, die kansen benutten. Maar de overheid is er ook om fundamentele rechten te borgen. En om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. De Agenda Digitale Overheid is dan ook een brede, actiegerichte agenda”.

Drs. K.A.F. Verhulst (Katja) Verhulst is waarnemend directeur van de directie Informatiesamenleving en Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onder haar leiding is de Agenda Digitale Overheid, NL Digibeter, tot stand gekomen. Deze agenda is deze kabinetsperiode leidend voor het beleid op de digitale overheid in de digitale samenleving. Katja studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden en volgt momenteel een MBA aan de Nyenrode school of Business. Zij bekleedde diverse functies binnen de rijks- en gemeentelijke overheid in de financiële en bedrijfsvoerings-kolom. Zo heeft zij aan de wieg gestaan van de Haagse inkooporganisatie (HIS)

Jaarcongres ECP

Tijdens het politiek café gaat Katja in debat over de meerjarige Agenda Digitale Overheid “NL Digibeter”. BZK voert de regie over deze agenda, die bestaat uit tientallen acties, projecten, onderzoeken en experimenten. Die worden nu uitgevoerd, samen met medeoverheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en wetenschap.Betrokken sessies


Terug naar Sprekers