Joop Kroon

Joop Kroon is directie-adviseur bij Belastingdienst, directie MKB en trekker van ‘Naleving integreren in de administratieve keten’, een van de onderdelen van de Ontwikkelagenda van Belastingdienst MKB. De pilot Automatische Winstaangifte is een praktische vormgeving hiervan. Hij heeft zich in het verleden ook al veel bezig gehouden met elektronische belastingaangifte.

Jaarcongres

Joop levert een bijdrage aan de sessie Partnering Trust.

 Betrokken sessies


Terug naar Sprekers