John Post

“De waarheid is dood en is bijna begraven.”

John Post (1946) heeft een uitstekende kennis en langdurige ervaring  in ICT, data en digitalisering. Vanaf 2007 tot 2011 werkte hij als Chief Technology Officer, CTO,bij IBM Benelux. Tot 2018 commissaris bij o.a. Royal Dirkzwager.

Momenteel is hij programmadirecteur digitalisering in de Topsector Energie met als voornaamste werkterrein intelligente energienetwerken. Hij benut zijn kennis en ervaring op het gebied van ICT en data om de energietransitie te faciliteren. De menselijke kant, sociale en institutionele innovatie zijn daarbij belangrijke aandachtsgebieden.

Jaarcongres ECP

John geeft in de sessie Alles is (Big) Data! de presentatie: data, ethiek en AI: geen simpele antwoorden. Participatieve en strategische verkenningen over data en algoritmes zijn niet voorbehouden aan de energiesector.Betrokken sessies


Terug naar Sprekers