Dominiek Veen

“Collaboration is the key to success.”

Dominiek Veen werkt sinds maart bij PBT als projectleider Digitalisering aan het verbeteren van de samenwerking tussen het onderwijs en het ICT bedrijfsleven. Deze samenwerking is volgens haar van essentieel belang om er voor te zorgen dat studenten met de meest actuele kennis worden opgeleid en hun kennis en vaardigheden aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Gezien de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan en de sleutelrol die ICT kan spelen om tot een gezondere, veiligere en duurzame samenleving te komen moeten we hard aan de slag en alle kansen benutten. Haar actieplan voor 2019 ligt klaar, doe je mee?

Jaarcongres ECP

Tijdens de sessie Het onderwijs leert van ondernemers zal Dominiek ter inleiding van het programma kort wat vertellen over publiek private samenwerkingen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

 Terug naar Sprekers