Christopher Brewster

“To really use blockchain technology we need to build trust not eliminate it.”

Dr. Christopher Brewster is een senior scientist bij TNO en professor in Application of Emerging Technologies bij het Institute of Data Science van de Universiteit van Maastricht.

Brewster is gespecialiseerd in semantiek en de interoperabiliteit van architecturen, met een speciale interesse voor opkomende technologieën zoals blockchain. Hij is tevens de coördinator van het Nederlandse publiek-private Techruption blockchain project (op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, partner van de Dutch Blockchain Coalition) en hij is mede-leider van het Blockchain in Agrifood project van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Jaarcongres ECP

Christopher spreekt in de sessie Blockchain voor logistiek, voedselveiligheid en legale wiet over het project ‘Voedselintegriteit’ van TNO waar wordt gewerkt aan het ontwerpen van architecturen voor het delen van data met betrekking op voedselintegriteit, voedselveiligheid en voedsel fraude. Uitgangspunt is data scherp gecontroleerd dient te worden zodat niet gecorrumpeerd kan worden.Terug naar Sprekers