Caspar de Jonge

“Er wordt nog teveel door overheden over data gepraat en te weinig mee gedaan. Daarmee mis je kansen en mogelijk de boot.”

Caspar de Jonge werkt sinds 1998 bij het Ministerie van Infrastructuur in verschillende managementposities. Hij is de laatste 6 jaar verantwoordelijk voor uiteenlopende investeringen in Intelligente Transport Systemen en Smart Mobility die in samenwerking met andere overheden en het (nationale en internationale bedrijfsleven) tot stand komen. En tevens een van de beleidsmakers van I&W op dit terrein. Houdt niet van modieus geprietpraat over innovaties maar wel van hands on resultaten boeken met data intensieve toepassingen en diensten die concreet waarde opleveren in gebruik.

Jaarcongres ECP

Tijdens de sessie Alles is (Big) Data! gaat Caspar in op de groei van data. Hoe verloopt dat en wat betekent dat voor afspraken, toegang, marktontwikkeling en overheidsdoelstellingen?

 Betrokken sessies


Terug naar Sprekers