Bram de Rijk

“We moeten als samenleving nú nadenken hoe we in de toekomst willen samenleven met technologie. Daar ligt een rol voor de overheid, maar ook voor de informatieprofessional.”

Bram de Rijk werkt als beleidsmedewerker voor de directie Informatiesamenleving en Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij houdt zich bezig met de impact van nieuwe technologieën op de publieke waarden en grondrechten in onze samenleving. Specifieke aandacht daarbij krijgt het ontwikkelproces; hoe geven we IT’ers en designers de juiste tools voor ethische technologieontwikkeling? Daarom werkt hij op dit moment aan principes en een toolbox voor verantwoord innoveren binnen de overheid.

Jaarcongres ECP

Bram vertelt in de interactieve denksessie Digitale grondrechten over de belangrijke kloof die bij technologische innovatie overbrugd moet worden.Terug naar Sprekers