Anja Lelieveld

“Het maatschappelijk debat over nieuwe technologieën is gebaat bij “de-mythologisering”. Als we een realistisch beeld hebben van wat technologieën als AI zijn en kunnen, zijn we ook beter in staat om gezamenlijk te bepalen hoe we die technologie optimaal kunnen inzetten.”

Anja Lelieveld is DT-lid van de directie Informatiesamenleving en overheid van het ministerie van BZK en hoofd van de afdeling Informatiesamenleving. Zij is verantwoordelijk voor de kennis- en beleidsontwikkeling rond maatschappelijke thema’s als technologie in relatie tot publieke waarden en grondrechten, open en big data en Smart Society. Voorafgaand aan haar huidige functie vervulde Anja diverse managementfuncties voor het ministerie van BZK en de Algemene Rekenkamer binnen de beleidsterreinen veiligheid, zorg, buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. Met een passie voor de publieke sector en een achtergrond in bestuurlijke informatievoorziening en informatiekunde is het haar drive om beleid tot stand te brengen dat “werkt”. De maatschappelijke vraagstukken van vandaag kun je alleen maar in samenwerking aanpakken. Om resultaten te boeken die niet alleen economisch, efficiënt en effectief, maar ook ethisch verantwoord zijn.

Jaarcongres ECP

Anja is lid van de ECP-werkgroep digitalisering en ethiek en is een van de sprekers in de sessie Digitalisering en ethiek. Zij spreekt tevens tijdens de sessie Verantwoorde AI in het overheidsdomein.Terug naar Sprekers