Anita Vegter

“Het effect van publiek-privaat samenwerken is groter dan de som der delen.”

Mr. J.G. (Anita) Vegter is sinds 1 september 2016 Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij was lid van het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt, advocaat en deken van de Orde van Advocaten te Arnhem. Bij de rechtbank Amsterdam was zij sectorvoorzitter kanton, lid van het bestuur en van 2011 tot en met 2012 plaatsvervangend president. Van 1 januari 2013 tot de start van de Autoriteit Consument & Markt was Vegter lid van de Raad van Bestuur van de NMa. Anita Vegter studeerde Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg.

Jaarcongres ECP

Tijdens de plenaire afsluiting spreekt Vegter over de publiek-private samenwerking “Children Safe On Internet”. Nieuwe technologie en trends dagen ons uit, bieden volop kansen, maar kennen ook heftige maatschappelijke effecten. Zo stijgt het aantal meldingen van kinderporno jaarlijks flink. Alleen inzetten op het strafrecht volstaat niet in de aanpak van kinderporno: een maatschappelijk brede aanpak is effectiever. Daarom startte de minister van Justitie en Veiligheid begin dit jaar een publiek-private samenwerking, waarin bedrijven, instellingen en overheden samen acties opzetten om kinderporno tegen te gaan: “Children Safe On Internet”. Gezamenlijk gaan we de strijd aan tegen deze verwoestende vorm van criminaliteit.

 Betrokken sessies


Terug naar Sprekers