Rapport: Vraagstuk eHerkenning Bedrijven en Instellingen

Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van elektronische herkenning van bedrijven en instellingen uitgevoerd door Capgemini in opdracht van het ICTU-programma Gemeenschappelijke Machtiging- en Vertegenwoordigingsvoorziening.

Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van elektronische herkenning van bedrijven en instellingen uitgevoerd door Capgemini in opdracht van het ICTU-programma Gemeenschappelijke Machtiging- en Vertegenwoordigingsvoorziening.Terug naar publicaties