Rapport: Verkenning eHerkenning een andere opzet voor DigiD

Een verkennende studie naar de mogelijkheden van elektronische herkenning van bedrijven en burgers uitgevoerd door Innopay. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een verkennende studie naar de mogelijkheden van elektronische herkenning van bedrijven en burgers uitgevoerd door Innopay. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Terug naar publicaties