ECP en de zorg – Hoe geven we zorg en gezondheid vorm in de informatiesamenleving?Terug naar publicaties