AI bijeenkomst, 2 juli 2018

Artificial Intelligence special:
best practices AI-toepassing in het overheidsdomein

 • Deep dive AI: ontwikkelingen en veilige- en ethische toepassing
  Leon Kester, Senior Research Scientist, TNO. Klik hier voor de presentatie
 • Het rijbewijs voor de zelfrijdende auto
  Gerben Feddes, Senior Advisor Intelligent Mobility, Dienst Wegverkeer (RDW). Klik hier voor de presentatie
 • AI voor democratie; naar een verantwoord en schaalbaar sociaal netwerk.
  Bas Hintemann, founder & developer, Downhe.re. Klik hier voor de presentatie.
 • De toekomst van (c)old cases.
  Roel Wolfert, recherchekundige, Politie. Presentatie niet beschikbaar
 • Toelichting onderzoek AI-verschijningen bij- en kansen voor de overheid.
  Floris Kreiken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Presentatie niet beschikbaar

 Terug naar publicaties