PUBLICATIES

ECP brengt regelmatig publicaties uit die bijdragen aan een verantwoorde toepassing van nieuwe technologieën in de Nederlandse samenleving. Dit varieert van rapporten en visiedocumenten tot ons jaarlijkse verslag.