Roadmap voor Vertrouwen in de Informatiesamenleving (Roadmap Vertrouwen 2.0)


In dit rapport worden de belangrijkste voorwaarden geschetst voor een gerechtvaardigd vertrouwen in ICT-toepassingen.