Rapport: Vraagstuk eHerkenning Bedrijven en Instellingen


Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van elektronische herkenning van bedrijven en instellingen uitgevoerd door Capgemini in opdracht van het ICTU-programma Gemeenschappelijke Machtiging- en Vertegenwoordigingsvoorziening.