Rapport: Verkenning mogelijkheden uniform logo-systeem voor RFID -toepassingen