Rapport: Verkenning eHerkenning een andere opzet voor DigiD


Een verkennende studie naar de mogelijkheden van elektronische herkenning van bedrijven en burgers uitgevoerd door Innopay. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.