Rapport: Identiteitsmanagement in Nederland - De stand van zaken


Het rapport Identiteitsmanagement in Nederland – De stand van zaken heeft ECP-EPN in opdracht van het ministerie van Economische Zaken opgesteld.

 

Identiteiten en het beheer daarvan winnen steeds meer aan belang in digitaal Nederland. Overheid en bedrijfsleven werken hard aan het realiseren van diverse systemen om de identiteiten van burgers en klanten te beheren. In het rapport Identiteitsmanagement in Nederland -De stand van zaken worden verschillende sectoren doorgelicht om te bezien waar we nu in Nederland staan. Daarnaast komen mogelijke knelpunten en vraagstukken aan de orde die spelen rond het beheer van identiteiten, zoals privacy, identiteitsfraude en medegebruik van identiteitsmanagementsystemen.

 

Uit het rapport blijkt dat vele vraagstukken gedeeld worden door de verschillende partijen die betrokken zijn bij het proces rondom het beheer van identiteiten. Tevens delen zij diverse belangen. ECP-EPN doet in het rapport dan ook de aanbeveling om een overlegplatform in het leven te roepen waarin alle betrokken partijen zitting hebben. Het behoud van de eigenheid voor bedrijven, overheden en instellingen op het gebied van identiteitsmanagement is van groot belang, maar juist de gedeelde belangen en vraagstukken roepen om samenspraak en overleg.