Rapport: Gaming - meer dan een spelletje


Steeds meer jongeren en ouderen spelen (online) games. De unieke, wereldomspannende aard van gaming creëert nieuwe kansen, maar stelt ons ook voor juridische en sociale vraagstukken. ECP.NL heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de economische, juridische en maatschappelijke aspecten van computerspellen en online werelden in Nederland om de positie van de consument in (online) games duidelijk te maken, het economische klimaat rondom gaming te stimuleren en games en gametechnologieën voor serieuze toepassingen aan te wenden.