Model Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen


Generiek raamwerk met de belangrijkste punten en een aantal voorbeeldbepalingen die als bouwstenen gebruikt kunnen worden voor een gedragscode om vertrouwen in elektronisch zakendoen te vergroten.