ECP Visie De volwassen informatiesamenleving, het nieuwe normaal