E-Factureren voor het Bedrijfsleven

Administraties van organisaties zijn grotendeels gedigitaliseerd. Het printen van deze elektronische gegevens en dan weer overtikken is daardoor een bron van onnodige kosten, fouten en misverstanden. Staatssecretaris De Jager heeft de technische, juridische en fiscale drempels om elektronisch te factureren verlaagd door in februari 2009 te besluiten dat een papieren en elektronische factuur voortaan op precies dezelfde manier worden behandeld door de Belastingdienst. Deze publicatie, geschreven op initiatief van ECP-EPN, helpt ondernemers en managers te beslissen hoe e-factureren het beste ingezet kan worden, passend bij de eigen organisatie en zodat het bijdraagt aan een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering. E-factureren voor het bedrijfsleven afb