Bewaren & Bewijzen

Deze publicatie verschaft helderheid in de beleidsmatige en juridische eisen en aanbevelingen voor de opslag van (digitale) gegevens en de bewijskracht van deze gegevens. Ook staan er praktische en organisatorische handvatten in genoemd waarmee risico’s kunnen worden ondervangen en gegevens veilig en betrouwbaar kunnen worden bewaard. Hiermee kan de bewijskracht van opgeslagen (digitale) gegevens binnen een organisatie worden verhoogd. Bewaren en bewijzen