AI bijeenkomst, 2 juli 2018

Artificial Intelligence special: best practices AI-toepassing in het overheidsdomein

  • Deep dive AI: ontwikkelingen en veilige- en ethische toepassing Leon Kester, Senior Research Scientist, TNO. Klik hier voor de presentatie
  • Het rijbewijs voor de zelfrijdende auto Gerben Feddes, Senior Advisor Intelligent Mobility, Dienst Wegverkeer (RDW). Klik hier voor de presentatie
  • AI voor democratie; naar een verantwoord en schaalbaar sociaal netwerk. Bas Hintemann, founder & developer, Downhe.re. Klik hier voor de presentatie.
  • De toekomst van (c)old cases. Roel Wolfert, recherchekundige, Politie. Presentatie niet beschikbaar
  • Toelichting onderzoek AI-verschijningen bij- en kansen voor de overheid. Floris Kreiken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Presentatie niet beschikbaar