Integratie van nieuwe technologieën in de samenleving brengt altijd ethische overwegingen met zich mee. In de zorg, waar normen en waarden rond kwaliteit van leven en dood aan de orde van de dag zijn, is dat niet anders. 

Het project rond Zorg en Ethiek is sterk verbonden aan de ECP-werkgroep Digitalisering en Ethiek. In de werkgroep is, mede op basis van cases in de zorg, de Aanpak begeleidingsethiek ontwikkeld. In 2020 wordt die aanpak gebruikt voor een drietal toepassingen van Artificial Intelligence (AI) in de zorg. Er wordt een dialoog gevoerd vanuit het perspectief van betrokken actoren over effecten en waarden. Op basis daarvan worden handelingsopties gegenereerd. Doel is de ervaringen breder te delen en de aanpak door te ontwikkelen, zodat hij breder bruikbaar is in de zorg.

Digitalisering in de zorg

Zorg is misschien wel de belangrijkste sector van Nederland. Zorg gaat over mensen. Zorg speelt in ieders leven een belangrijke rol, van geboortezorg tot ouderenzorg, van de zorg voor onze kinderen, onszelf en voor onze ouders. Zo... + Meer over Digitalisering in de zorg

Betrokken ECP'ers

Aldert de Jongste

Daniël Tijink

Betrokken Deelnemers