Werkgroep Ethiek


Digitalisering leidt tot veranderingen die ook ethische vragen oproepen over onder andere de rol tussen mens en machine, over autonomie, over privacy en gebruik van data. Voor ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is het essentieel om daarin een rol te spelen. ECP heeft in 2017 de (wetenschappelijke) bundel ‘The art of ethics in the information society’ uitgebracht. In 2018 is Prof.dr.ir. Peter-Paul Verbeek bereid gevonden een werkgroep digitalisering en ethiek te leiden.  

Ethische discussies rondom technologie hebben vaak het karakter van een dilemma: is het wel of niet aanvaardbaar om deze technologie toe te passen? In de publieke discussie leidt ethische zorg over technologie dan ook vooral tot radicale kritiek: ‘de macht van Big Tech’, ‘de spionerende overheid’, ‘het einde van arbeid door AI’ en ga zo maar door. Hierdoor ontbreekt er een kader om ethische vragen en zorgen constructief in te zetten, en om technologische ontwikkelingen een wenselijke richting te geven in plaats van ze alleen volledig te omarmen of te veroordelen. De werkgroep gaat daarom uit van het ethische principe van begeleidingsethiek. Het ziet ethiek niet als middel om een oordeel te vellen om voor of tegen een bepaalde technologie te zijn, maar houdt zich bezig met de verantwoorde invoering van technologie.

Drielaagse cirkel

De werkgroep richt zich op de fase van gebruik en toepassing, niet op ontwikkeling van nieuwe technologie. Daarbij wordt als basis de HET-methode gebruikt. HET staat voor Handelen, Ethiek en Technologie. De HET-methode is een drielaagse cirkel, waarmee handelingsopties geformuleerd kunnen worden: 

  1. Technologie in context 
  2. Actoren, Effecten, Waarden 
  3. Gebruik, Omgeving, Ontwerp 

De HET-methode dwingt je om contact te maken met de samenleving en te anticiperen op ethische vragen en discussies op het moment dat je aan het ontwerpen of implementeren bent. 

Publicatie

Tijdens de werkgroepen zijn een aantal casussen zoals de eetrobot en AI in een GGZinstelling geanalyseerd aan de hand van de HET-methode. Er wordt nu ook gekeken naar hoe je het model kan inzetten en gebruiken binnen organisaties. Uiteindelijk leiden de bijeenkomsten van de werkgroep tot een publicatie waarin het model en de casussen gepresenteerd zullen worden.  

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek


Betrokken ECP'ers

Lana Klok

Daniël Tijink


Betrokken Deelnemers

Agenda

Er zijn geen agendapunten voor dit project.

Nieuws

Er zijn geen nieuwspunten voor dit project.

Publicaties

Er zijn geen publicaties voor dit project.