Werkgroep digitalisering en ethiek


Digitalisering leidt tot veranderingen die ethische vragen oproepen over de rol tussen mens en machine, over autonomie, over privacy en gebruik van data etc. Voor ECP | InformatieSamenleving essentieel om daarin een rol te spelen. ​

ECP heeft in 2017 de (wetenschappelijke) bundel ‘The art of ethics in the information society’ uitgebracht. In 2018 is Prof.dr.ir. Peter-Paul Verbeek bereid gevonden een werkgroep digitalisering en ethiek te leiden.​

Begeleidingstechniek

De werkgroep gaat uit van het ethische principe van begeleidingsethiek. Het doel is om na te denken over de verantwoorde invoering van technologieën, waarbij het belangrijk is dat er geen oordeel wordt geveld voor of tegen deze technologie. De werkgroep richt zich met name op de fase van gebruik en toepassing, niet op de ontwikkeling van nieuwe technologie. Daarbij is de basis het HET-model: een drielaagse cirkel waarmee handelingsopties geformuleerd kunnen worden. 

  • Technologie in context  
  • Actoren, Effecten, Waarden  
  • Gebruik, Omgeving, Ontwerp  

ECP heeft een faciliterende en inhoudelijke rol. We brengen de experts samen en activeren hen om content en feedback te leveren voor een publicatie. De eindredactie rondom de publicatie ligt bij ECP. 

Privacy

De hoeveelheid digitaal beschikbare data neemt met de dag toe. Steeds meer persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens worden in steeds meer databases opgeslagen. Databases die vaak via het web toegankelijk zijn. Bij een te losse ho... + Meer over Privacy


Betrokken ECP'ers

Lana Klok

Daniël Tijink


Betrokken Deelnemers

Agenda

Er zijn geen agendapunten voor dit project.

Nieuws

Aanpak begeleidingsethiek - Omdenken voor tec...

14 nov 2019

Publicaties

Essay Aanpak begeleidingsethiek