Nederland loopt internationaal voorop in innovatie met ICT. Deze koppositie zorgt voor een grote behoefte aan professionals met bijpassende ICT-vaardigheden. Zowel bij bedrijven in de ICT-sector, als daarbuiten, stijgt het aantal vacatures flink. Het onderwijs kan de vraag van de arbeidsmarkt moeilijk bijbenen. De aanhoudende groei van de economie, waar een groot deel van de groei ontstaat vanuit technologische innovatie, zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt. 

Het gevoel van urgentie om het tekort aan ICT’ers op te lossen wordt steeds meer erkend. Toch zijn er nog steeds onvoldoende structurele banden tussen bedrijven en het onderwijs om dit probleem op te lossen. De Human Capital Agenda ICT (HCA-ICT) is sinds 2015 een actieplan om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen meer doen om jonge mensen te interesseren en inspireren voor de banen van de toekomst. De ervaring leert dat dit het beste werkt door aan te sluiten bij regionale ontwikkelingen en ambities. Daarnaast is het Leven lang Ontwikkelen een centraal thema in de HCA-aanpak.

Drie actielijnen

Het doel van HCA-ICT is om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoenDit gebeurt door middel van drie actielijnen: het stimuleren van regionale samenwerking, het inspireren en informeren van scholieren en het bevorderen van kennisoverdracht van nieuwe technologieën. Om te komen tot een resultaat is het belangrijk dat alle stakeholders, zijnde onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden, hun verantwoordelijkheid nemen. De HCA-ICT vraagt hier nadrukkelijk aandacht voor en stuurt waar nodig bij.  

Geef IT door

Interesse voor IT-gerelateerde beroepen kan vroeg worden gewekt. Om een goede keuze te kunnen maken voor je vervolgopleiding en om voorbereid te zijn op (grotendeels onbekende) beroepen van de toekomst is het van groot belang dat kinderen en jongeren digitaal geletterd worden en dat zij goede informatie krijgen over de arbeidsmarkt voor ICT’ers. 

Daarom gaat de Human Capital Agenda (HCA ICT) ook in 2019 actief scholieren in middelbare scholen inspireren en informeren over de mogelijkheden die de arbeidsmarkt voor ICT’ers biedt. Essentiële partners in dit programma zijn de 160 bedrijven en 225 IT-professionals die zich sinds de start hebben aangemeld om gastdocenten beschikbaar te stellen voor Geef IT Door. Geef IT Door brengt de kennis uit de praktijk naar scholen en laat jongeren kennis maken met digitale geletterdheid en de beroepsmogelijkheden die er zijn in de ICT. 

Meer informatie over de HCA-ICT kunt u vinden op de website van Geef IT Door.

Human Capital binnen de Dutch Blockchain Coalitie en de Nederlandse AI Coalitie

Het middelbaar en hoger beroepsonderwijs moet aansluiting houden met de veranderingen in de beroepspraktijk en tijdig inspelen op de snelle ontwikkelingen die vernieuwende technologieën veroorzaken. Het bedrijfsleven moet zich niet alleen focussen op werving; het verder ontwikkelen van het bestaande arbeidskapitaal binnen organisaties is ook een cruciale voorwaarde voor het terugdringen van het tekort op de arbeidsmarkt voor ICT’ers.

De HCA-ICT zet daarom in op een aantal belangrijke sleuteltechnologieën. Zo wordt de HCA-ICT ook vormgegeven in de Human Capital-programma’s van de Dutch Blockchain Coalition en in die van de Nederlandse AI Coalitie. 

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Samenwerking met Platform Talent voor Technologie

Samen met Platform Talent voor Technologie geeft ECP | Platform voor de InformatieSamenleving invulling aan de coördinatie binnen de drie actielijnen van de HCA-ICT. Daarnaast is ECP aanjager van HCA-activiteiten binnen andere programma’s.  

Meer informatie over de HCA-ICT kunt u vinden op de website van Dutch Digital Delta.

 

Digivaardig

Een digitaalvaardige samenleving is een samenleving waarbij iedereen in staat is om op alle manieren mee te kunnen doen met digitale toepassingen: als burger, als werknemer, als patiënt en als ouder. Digitale vaardigheden zijn ee... + Meer over Digivaardig

Betrokken ECP'ers

Laurens van der Molen

Tijs Koops

Daniël Frijters

Rene Montenarie

Betrokken Deelnemers