Nederland loopt internationaal voorop op het gebied van innovatie en ICT. ICT draagt bij aan de groei van de economie door technologische innovatie. Deze koppositie zorgt voor een grote behoefte aan professionals met bijpassende ICT-vaardigheden. Zowel bij bedrijven in de ICT-sector, als daarbuiten, stijgt het aantal vacatures flink. Het onderwijs kan de vraag van de arbeidsmarkt moeilijk bijbenen wat zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt.

Het gevoel van urgentie wordt erkend en is tijdens de coronacrisis nog meer toegenomen. De coronacrisis heeft kantoren digitaal doen gaan en beroepsgroepen gedigitaliseerd die tot nu toe achterbleven. Niet iedereen en niet ieder bedrijf kan hierin meekomen. Nederland kent nog steeds veel mensen die niet digitaal vaardig zijn, terwijl dit voor steeds meer beroepen een absolute noodzaak is. De coronacrisis heeft de vraag naar digitale diensten doen toenemen. Om iedereen mee te kunnen laten komen, kunnen we gebruik maken van wat we nu leren. Nederland heeft meer digitaal vaardigen en ICT-geschoolden nodig om veilig, goed en effectief te blijven werken. De Human Capital Agenda ICT (HCA ICT) zet zich samen met haar partners in om aan deze groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. Daarom wordt er samen met deze partners gewerkt aan een opschalingsplan voor regionale initiatieven.

Opschalingsplan HCA ICT Regionale initiatieven voor om- en bijscholing digitalisering 2021-2025.

Human Capital binnen de Dutch Blockchain Coalition en de Nederlandse AI Coalitie

Het middelbaar en hoger beroepsonderwijs moet aansluiting houden met de veranderingen in de beroepspraktijk. Tevens is het van belang om tijdig in te spelen op de snelle ontwikkelingen die vernieuwende technologieën veroorzaken. Het bedrijfsleven moet zich niet alleen focussen op werving. Het verder ontwikkelen van het bestaande arbeidskapitaal binnen organisaties is ook een cruciale voorwaarde voor het terugdringen van het tekort op de arbeidsmarkt voor ICT’ers.

De HCA ICT zet daarom in op een aantal belangrijke sleuteltechnologieën. Zo wordt de HCA ICT ook vormgegeven in de Human Capital programma’s van de Dutch Blockchain Coalition en van de Nederlandse AI Coalitie.

Samenwerking met Platform Talent voor Technologie

Samen met Platform Talent voor Technologie geeft ECP | Platform voor de InformatieSamenleving invulling aan de coördinatie binnen de HCA ICT. Daarnaast is ECP aanjager van HCA-activiteiten binnen andere programma’s.

 

Meer informatie over de HCA ICT kunt u vinden op de website van Human Capital Agenda ICT.

Digivaardig

Een digitaalvaardige samenleving is een samenleving waarbij iedereen in staat is om op alle manieren mee te kunnen doen met digitale toepassingen: als burger, als werknemer, als patiënt en als ouder. Digitale vaardigheden zijn ee... + Meer over Digivaardig

Betrokken ECP'ers

Willeke Klinker

Laurens van der Molen

René Montenarie

Betrokken Deelnemers