Nederland loopt internationaal voorop in innovatie met ICT. Deze koppositie zorgt voor een grote behoefte aan professionals met bijpassende ICT-vaardigheden. Zowel bij bedrijven in de ICT-sector, als daarbuiten, stijgt het aantal vacatures flink. Het onderwijs kan de vraag van de arbeidsmarkt moeilijk bijbenen. De aanhoudende groei van de economie, waar een groot deel van de groei ontstaat vanuit technologische innovatie, zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt. 

Het gevoel van urgentie wordt erkend. De coronacrisis heeft kantoren digitaal doen gaan en beroepsgroepen gedigitaliseerd die tot nu toe achterbleven. Niet iedereen en niet ieder bedrijf kan hierin meekomen. Nederland kent nog steeds veel mensen die niet digitaal vaardig zijn, terwijl dit voor steeds meer beroepen een absolute noodzaak is. Er was al een groot tekort aan mensen voor IC- beroepen en de coronacrisis heeft de vraag naar digitale diensten alleen maar doen toenemen. Om iedereen mee te kunnen laten komen kunnen we gebruik maken van wat we nu leren. Nederland heeft meer digitaal vaardigen en ICT-geschoolden nodig om veilig, goed en effectief te blijven werken. De Human Capital Agenda ICT (HCA-ICT) zet zich samen met haar partners in om aan deze groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. We werken daarom aan een opschalingsplan voor regionale initiatieven.

We werken aan vier doelen:

  1. Opschaling en coördinatie regionale samenwerkingsverbanden
  2. Meer instroom in het onderwijs
  3. Omscholing en bijscholing richting arbeidsmarkt ICT
  4. Intersectorale en regionale samenwerking aan elkaar verbinden

Human Capital binnen de Dutch Blockchain Coalitie en de Nederlandse AI Coalitie

Het middelbaar en hoger beroepsonderwijs moet aansluiting houden met de veranderingen in de beroepspraktijk en tijdig inspelen op de snelle ontwikkelingen die vernieuwende technologieën veroorzaken. Het bedrijfsleven moet zich niet alleen focussen op werving; het verder ontwikkelen van het bestaande arbeidskapitaal binnen organisaties is ook een cruciale voorwaarde voor het terugdringen van het tekort op de arbeidsmarkt voor ICT’ers.

De HCA-ICT zet daarom in op een aantal belangrijke sleuteltechnologieën. Zo wordt de HCA-ICT ook vormgegeven in de Human Capital-programma’s van de Dutch Blockchain Coalition en in die van de Nederlandse AI Coalitie.

Samenwerking met Platform Talent voor Technologie

Samen met Platform Talent voor Technologie geeft ECP | Platform voor de InformatieSamenleving invulling aan de coördinatie binnen de HCA-ICT. Daarnaast is ECP aanjager van HCA-activiteiten binnen andere programma’s.

Meer informatie over de HCA-ICT kunt u vinden op de website van Dutch Digital Delta.

Digivaardig

Een digitaalvaardige samenleving is een samenleving waarbij iedereen in staat is om op alle manieren mee te kunnen doen met digitale toepassingen: als burger, als werknemer, als patiënt en als ouder. Digitale vaardigheden zijn ee... + Meer over Digivaardig

Betrokken ECP'ers

Willeke Klinker

Arlette de Haas

Laurens van der Molen

Tijs Koops

Rene Montenarie

Betrokken Deelnemers