Geen mens wordt digitaal vaardig geboren. De nieuwe wereld komt zo vlug ons leven binnen, dat we deze eigen moeten maken en regels moeten bedenken terwijl we het spel spelen. Wat betekent bijvoorbeeld ‘altijd bereikbaar zijn’ voor ons werk en persoonlijk welzijn?  Hoe geven we onze algoritmes fatsoen mee? Weten we wat er gebeurt met onze online data? Hoe onthouden we onze inloggegevens van de tientallen mijn-omgevingen? Weten we wat het met onze hersenen doet?  En hoe kunnen we technologie – en het gebruik ervan – zo (her)ontwerpen dat we het echte gesprek met elkaar blijven aangaan en een samenleving creëren waarin empathie centraal staat? Oftewel, hoe kunnen we zorgen dat iedereen in Nederland in staat is mee te doen in de (digitale) samenleving en zich betrokken en zelfverzekerd voelt bij het maken van keuzes in die digitale realiteit?

De Alliantie Digitaal Samenleven is een publiek-private samenwerking met als doel om Nederland digitaal vaardig te maken. Vanuit deze alliantie wordt een meerjarig actie- en leerprogramma opgezet zodat mensen in staat zijn mee te doen in de (digitale) samenleving en zich betrokken en zelfverzekerd voelen bij het maken van keuzes in de digitale realiteit.

4 thema’s in concrete actielijnen

Vanuit de behoefte en vragen van mensen sporen we de ‘blinde vlekken’ op en gaan deze gezamenlijk beantwoorden. De publiek-private alliantie bestaat uit kennispartijen, bedrijven, overheid en mensen – vooral eindgebruikers – die in allerlei rollen te maken hebben met digitalisering. Er worden vier thema’s uitgewerkt in concrete actielijnen.

Actielijn Zorg

De zorg loopt voorop in Nederland als het op innovaties aankomt. Technisch is er al veel mogelijk. Dit vereist minimale of specialistische digitale vaardigheden van de zorgprofessional, zorgontvanger en het zorgbestuur. Binnen de actielijn zorg richten wij ons specifiek op de ‘digivaardigheden’ van de patiënt en mantelzorger. Met als doel dat iedereen in 2030 zorgeloos passende (digitale) zorg bij de hand heeft.

Als gewenst resultaat is iedereen in de toekomst zelf voldoende vaardig of heeft de beschikking over betrouwbare ondersteuning om digitale toepassingen te gebruiken. Daarnaast vindt de (digitale) zorg plaats op een zelfgekozen locatie én kan iedereen de (inclusieve) zorginformatie vinden waarbij men ervan uit kan gaan dat deze zorginformatie of toepassing betrouwbaar is.

Actielijn Sociaal

Mensen zijn in hun sociale omgeving op zoek naar spelregels die gebaseerd zijn op betrouwbare informatie. Jongeren geven aan verslaafd te zijn aan social media. Wetenschap toont aan dat het empathisch vermogen van mensen afneemt door digitalisering. Verslavende elementen in apps maken dat mensen niet meer kunnen stoppen en de behoefte hebben om doorlopend “online” te zijn.

Gezinnen zijn zich niet altijd bewust van het afnemen van sociale interactie en het ontbreken van het ‘offline’ gesprek. Kinderen zijn op zoek naar een manier om hun ouders en grootouders te helpen bij digitale uitdagingen. Er is niet tot weinig verbinding tussen de digitale wereld op school of op het werk en de thuissituatie.

Oftewel; hoe kunnen we binnen onze sociale omgeving op een goede, veilige en sociale manier gebruik maken van digitale middelen en daarbij zorgen dat we niemand uitsluiten en iedereen in staat is de juiste keuzes voor zichzelf te maken?

Actielijn Werk

De digitale samenleving is een feit en vraagt om een digitaal vaardige burger. Binnen deze actielijn richten wij ons op de huidige werknemers. Voor hen zijn digitale vaardigheden in toenemende mate bepalend voor hun positie op de arbeidsmarkt en zij moeten in actie komen.

Daarom is de ambitie van deze actielijn: ‘In 2025 zijn en blijven alle werkenden fit in hun werk en is tijdig in beeld of nieuwe (digitale) vaardigheden nodig zijn om het werk goed te doen’.

Actielijn Mijn

Veel organisaties zijn de afgelopen jaren gaan investeren in digitalisering van hun dienstverlening. Dit biedt veel kansen, maar de ontwikkelingen gaan zo snel dat veel mensen het niet meer bij kunnen benen. Alternatieve communicatiemiddelen worden opgeheven, mensen hebben niet meer het idee eigen regie te hebben over hun informatie en verliezen het vertrouwen in instanties.

Daarom is de ambitie van deze actielijn: ‘In 2025 kan ik al fluitend mijn administratieve zaken regelen en helpen de digitale systemen mij op de manier die bij mij past’.

Doe mee

Er ontstaan al concrete samenwerkingen in en tussen de actielijnen. Nog niet alles is al helemaal uitgewerkt, maar wel leuk om alvast enthousiast te delen. Wilt u nog aansluiten of een samenwerking noteren? Stuur ons een mail

Ga voor meer informatie naar de website van de Alliantie Digitaal Samenleven.

Digitaal opgroeien

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, want soms ko... + Meer over Digitaal opgroeien

Betrokken ECP'ers

Joyce Martina-Roel

Betrokken Deelnemers