Platform Virtuele Werelden

Afgerond in 2010

Begin 2007 nam ECP het initiatief voor de oprichting van het Platform Virtuele Werelden (PVW). Aanleiding was de groeiende belangstelling bij het bedrijfsleven, de media en het brede publiek voor virtuele werelden als Second Life. Daarmee groeide ook de behoefte aan deskundige informatie rondom dit thema. Om in deze behoefte te voorzien stelde ECP voor om, samen met vier universiteiten die aandacht schenken aan dergelijke (driedimensionale) interfaces en de daarmee samenhangende effecten (interrealiteitseffecten) en kansen (voor communicatie, commercieel), het Platform Virtuele Werelden (PVW) op te richten. Andere partijen sloten zich als participant aan.

 

Doelstelling van het PVW is om kennis te bevorderen over de ontwikkeling en toepassing van virtuele werelden en driedimensionale interfaces in het bedrijfsleven en in het publieke domein. Bovendien heeft het PVW ten doel de maatschappelijke betekenis van dergelijke toepassingen te agenderen en kennis hieromtrent te verspreiden. Het PVW richt zich op kennisinstellingen, bedrijven en media en ondersteunt hen bij het vinden van nadere informatie over deze interactieve werelden. Het accent van het platform ligt op de communicatie van (bestaande) informatie en het doorverwijzen naar deskundigen op specifieke onderwerpen.

 

Daarnaast is het platform, als voortzetting van de eerdere activiteiten van ECP op dit vlak, de demografische ontwikkelingen blijven volgen op Second Life. Hiernaar heeft ECP sinds 2006 onderzoek uitgevoerd en verzamelde zij informatie over vragen als “Wie zijn de ‘residents’? Wat leeft er onder hen? Wordt deze wereld snel gemeengoed? Welke toepassingen worden het meest gewaardeerd en welke nieuwe ontstaan?” Deze onderzoeken zijn op aanvraag beschikbaar via info@ecp.nl.

 

De activiteiten van het PVW bestaan voorts ondermeer uit:
- deskundige begeleiding bij onderzoeken, fora etc.
- het van dienst zijn van doorverwezen media en bedrijven.
- het samenstellen van een periodieke nieuwsbrief over (internationale) ontwikkelingen.
- vernieuwende (voorbeeld- en demonstratie)projecten stimuleren en mede initiĆ«ren en op verzoek ondersteunen met advies.
- het stimuleren van onderzoek van derden.

 

Daarnaast ondersteunde ECP in 2009 de internationale conferentie MetaMeets2009 in Amsterdam. Tijdens dit evenement bespraken onder meer professionals uit verschillende landen in Europa de mogelijkheden om virtuele werelden voor multinationals zakelijk te benutten, bijvoorbeeld om te besparen op reiskosten. In 2010 zal ECP dit evenement eveneens steunen.

 

Deelnemende Partijen
ABN Amro, Philips Design/Philips Research, ING, Gemeente Zoetermeer, Universiteit Twente, Vrije Universiteit, Erasmus Universiteit, TU Delft.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@ecp.nl of 070 4190309.

Deel deze pagina