Waardengedreven dialogen over digitalisering voor BZK en burger

In 2023 zijn er in het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitalisering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties elk kwartaal vier waardengedreven dialogen gehouden met de aanpak begeleidingsethiek. De dialogen gingen over belangrijke onderwerpen bij digitalisering: social media monitoring door gemeenten, eID en leeftijdsverificatie bij drank, gaming, social media en rijbewijzen en ChatGTP in onderwijs, zorg, media en politie. Aan elke dialoog doen verschillende betrokkenen mee (whole system in the room). In de sessie ‘Waardengedreven dialogen over digitalisering voor BZK en burger’ gaan we in gesprek over de resultaten en de ervaringen van de deelnemers.