Vertrouwen in verkiezingen

Zodra er verkiezingen in het spel zijn, is extra aandacht voor de betrouwbaarheid van informatie helaas noodzakelijk. De mogelijkheden om te manipuleren nemen toe; denk aan deep fakes en het zogenaamde ‘liar’s dividend’. Het vertrouwen in digitale content en informatievoorziening in het algemeen staan hiermee onder druk.

Hoe houdt u hier grip op, zodat informatiebubbels in ieder geval feitelijk juiste of authentieke informatie interpreteren? In het geval van verkiezingen komen twee vragen naar boven. Hoe kunt u aan de ene kant werken met informatie van verifieerbare herkomst, en aan de andere kant, voorkomen dat mensen hun stem laten afhangen van verkeerde of gemanipuleerde informatie?

Politieke partijen maken maar wat graag gebruik van mogelijkheden om het stemgedrag in hun voordeel te laten beïnvloeden. Wat zien wij hier als grens? En hoe zorgen we ervoor dat Nederlanders vertrouwen houden in de digitale samenleving (en democratie)?