Van wie is de cloud?

Op 20 november 2002 nam de Tweede Kamer met een ruime meerderheid de Motie Vendrik aan. In deze motie werd gewezen op de cruciale rol van software in de kennissamenleving en tegelijkertijd op de enorme afhankelijkheid van een beperkt aantal softwareleveranciers. De ondertekenende Kamerleden riepen de overheid op om open standaarden toe te passen en daarnaast om op ambitieuze wijze de verspreiding en ontwikkeling van open source software te stimuleren.

Ondertussen zijn we meer dan 20 jaar verder en is het ICT-landschap ingrijpend veranderd. Zonder ICT zou de gehele samenleving stilvallen, ook de overheid. Tegelijkertijd draaien steeds minder overheidsorganisaties zelf software op eigen systemen. Aan de aanbodzijde is er namelijk in toenemende mate sprake van schaalvergroting en centralisatie. Een groot deel van de overheids-ICT draait inmiddels in de cloud. Daardoor staat veel overheidsinformatie, inclusief burgergegevens, op de computers van een klein aantal zeer grote leveranciers. Zelfs het internet, dat met decentralisatie als uitgangspunt ontworpen werd, ontkomt niet aan de trend en raakt steeds meer gecentraliseerd.

Daardoor lijkt leveranciersafhankelijkheid nu van een totaal andere orde dan 20 jaar geleden. Maar wie zitten er eigenlijk achter de cloud? Van wie zijn we, als overheid en als samenleving, afhankelijk? En hoe erg is dat? Wat zijn de ‘checks and balances’? Wat is de rol van open technologie en in het bijzonder van open standaarden? Doen we voldoende of moet er meer gebeuren?

Deze sessie wordt georganiseerd door Forum Standaardisatie.