Sociaal-economische impact van generatieve AI

De Sociaal-Economische Raad (SER) werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen om regering en parlement te adviseren over sociaal-economische beleid. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies op een grote reeks van maatschappelijk relevante onderwerpen die slaan op het verdienvermogen en de brede welvaart van Nederland. Een van de onderwerpen waar de SER zich mee bezig houdt is de Digitale Transitie, waar generatieve AI natuurlijk het onderwerp waar dit jaar volop over wordt gepraat.

Tijdens het Panelgesprek word je meegenomen in de dialoog zoals die door leden van de commissie Digitale Transitie wordt gevoerd. De panelleden gaan met elkaar in gesprek over de sociale en economische gevolgen die generatieve AI gaat hebben op de arbeidsmarkt en (internationale) concurrentiepositie en hoe we om moeten gaan met de ecologische voetafdruk van AI. We staan ook stil bij de acties die de sociale partners al hebben ondernomen en de motivatie van de SER om juist met dit onderwerp aan de slag te gaan.