Relatie burger en overheid, een tussenbalans na 25 jaar digitalisering

Eind vorige eeuw heette internet nog ‘elektronische snelweg’. In die tijd zagen we vooral de kansen van digitalisering en volgden de ontwikkelingen zich in snel tempo op. Gaandeweg zagen we in dat de overheid toch meer grip op deze ontwikkelingen diende te krijgen om alles in goede banen te leiden. Vandaag de dag worden we geconfronteerd met een disbalans in de informatierelatie tussen overheid en burgers, een haperende informatiehuishouding bij de overheid, nog snellere technologische ontwikkelingen die meer en meer een maatschappelijk ontwrichtend karakter hebben. Wantrouwen, polarisatie, misinformatie en een toenemende macht en invloed van Big Tech-bedrijven op onze samenleving. Ook de opkomst van AI biedt enorme kansen, maar ook enorme bedreigingen. Moeten we het systeem herontwerpen en is dat nog wel mogelijk? Wat is de rol van overheden, bedrijfsleven en samenleving hierin? Hoe geven we richting aan de toekomst, in plaats van dat deze ons overkomt? Hoe zorgen we ervoor dat de informatierelatie overheid en samenleving meer in balans komt en vooral ook blijft? 

We nemen jullie mee in de vergezichten van 25 jaar geleden en gaan in een interactieve dialoog met elkaar verkennen wat onze next steps zouden moeten zijn.

Deze sessie wordt georganiseerd door de maatschappelijke Coalitie Over Informatie Gesproken.