Op weg naar de Emissieloze Online Thuiswerkplek – duurzame digitalisering

Online werken is doorbroken met de coronacrisis: het bleek ineens mogelijk op afstand samen te werken. De doorbraak had grote impact op het aantal reiskilometers en verminderde de behoefte en het gebruik aan kantoorruimte. Dit had een positief effect op duurzaamheid, maar de toename aan online werken leidde ook tot aanschaf van nieuwe apparatuur en een enorme vraag naar de delfstoffen voor en de productie van apparatuur. Ook het transport en de energievoorziening hebben grote klimaatimpact. De groei van onlinediensten en de benodigde digitale infrastructuur die het gevolg waren van het online werken, hebben ook grote impact op duurzaamheid. De emissies van ICT zijn vergelijkbaar met de uitstoot van de luchtvaartsector (2 tot 5% van de wereldwijde uitstoot) zeggen sommige onderzoeken. De komende jaren wordt bovendien nog een flinke groei van die uitstoot verwacht, als geen maatregelen worden getroffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen op het gebied van Kunstmatige Intelligentie, Internet of Things en de toenemende digitalisering van gebruiksvoorwerpen.

De online werkplek is een belangrijk thema voor organisaties, die willen voldoen aan het akkoord van Parijs: hun broeikasgasemissies in 2030 te halveren en in 2050 emissieloos te zijn. In de white paper gemaakt door de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD), ondersteund en gefaciliteerd door ECP, wordt een handreiking gedaan voor werknemers, werkgevers en digitale toeleveranciers om de emissies verbonden aan online werken, hetzij op kantoor, hetzij thuis, in kaart te brengen en te werken aan reductie. Dit white paper wordt tijdens het plenaire programma op het ECP Jaarfestival overhandigd. Deze publicatie biedt niet het recept voor de emissieloze online werkplek. Er zijn tal van factoren buiten het bereik van een organisatie, die maken dat emissieloos online werken de komende jaren en wellicht ook in de toekomst een utopie is. Wel kunnen werknemers, werkgevers en toeleveranciers stappen zetten om bewust en gericht de volgende jaren de emissies te verminderen en de vraag naar duurzame apparatuur en online diensten te versterken.

In deze sessie voeren we graag met werknemers, werkgevers en digitale toeleveranciers het gesprek over wat er nodig is om de aanbevelingen in het paper tot schaalgrootte te brengen én welke innovatiebehoeften er nog zijn.

Deze sessie wordt georganiseerd door de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering.