Generative AI vs Narrow AI – nu en in de toekomst

AI ontwikkelt in rap tempo op en dat zorgt in vrijwel iedere sector voor veel vragen, veranderingen en kansen.

Om AI voor zoveel mogelijk Nederlanders van waarde te laten zijn organiseert de Nederlandse AI Coalitie de sessie ‘Generatieve AI vs Narrow AI – nu en in de toekomst’ op het ECP Jaarfestival. Eppo van Nispen tot Sevenaer zal de sessie introduceren door de actualiteiten rondom AI uit te lichten. Deze sessie belicht:

  1. Actualiteiten rondom AI (introductie door Eppo van Nispen tot Sevenaer)
  2. Een praktijkvoorbeeld (use case presentatie door ECP-deelnemer CapGemini)
  3. Verschillende effecten en raakvlakken van AI (paneldiscussie door experts vanuit diverse disciplines)

Om een duidelijk beeld te schetsen uit de praktijk geeft Capgemini een use case presentatie. Vervolgens zullen de verschillende effecten en raakvlakken van AI tijdens een paneldiscussie met experts vanuit diverse disciplines worden besproken. Kees van der Klauw, coalitiemanager van de NL AIC, zal optreden als moderator en vragen stellen waarvan enkele vooraf ingestuurd zullen worden door NL AIC deelnemers.

Kees van der Klauw coalitiemanager van de NL AIC zal optreden als moderator en vragen stellen waarvan enkele vooraf ingestuurd zullen worden door NL AIC deelnemers.

De sessie wordt georganiseerd door de NL AIC.

Bekijk hieronder waarom u deze sessie niet moet missen!