Digitale infrastructuur ontwikkelt

In deze sessie komen verschillende sterk in beweging zijnde aspecten van onze digitale infrastructuur aan bod. Er wordt door TNO uitgebreid stilgestaan bij het nieuwe grote nationale programma Future Network Services waarin de (door)ontwikkeling van onze toekomstige draadloze communicatietechnologieën centraal staan en bij de laatste ontwikkelingen rondom cloudinfrastructuren. Het geheel wordt ingeleid door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die ons meeneemt in de door hen in ontwikkeling zijnde integrale visie op Digitale Infrastructuur.

Deze sessie word georganiseerd door TNO in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.