Dutch Blockchain Coalition

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De DBC is hierin vooral een katalysator en een facilitator, die een omvangrijk publiek-privaat netwerk activeert en verbindt. De missie van de DBC is om gebruiksscenario’s van blockchain en andere decentrale technologieën te verkennen en toepassingen te stimuleren. Daarbij ligt de focus op de aangewezen domeinen van de topsectoren: onze thema’s

  • Mobiliteit
  • Energie & Duurzaamheid
  • Veiligheid
  • Gezondheid & Zorg
  • Landbouw, Water & Voedsel

Daarnaast richt de DBC zich op de (verdere) ontwikkeling van cruciale bouwstenen – die ook door bovenstaande thema’s heen lopen – waaronder Crypto economics, Self-Sovereign Identity (SSI) en vraagstukken die met opschaling, standaardisatie en Human Capital te maken hebben.

De DBC brengt innovatiekracht in Nederland bij elkaar. Zo realiseren we een breed gedragen mandaat met slagkracht voor maatschappelijke en economische waarde en impact. Daarmee draagt de DBC bij aan het versnellen van de inrichting van de decentrale infrastructuur binnen Nederland.

Tijdens het Jaarfestival is de Dutch Blockchain Coalition bij de volgende sessies betrokken:

Central Bank Digital Currency: de maatschappelijke impact van digitaal geld 

Metaverse: op weg naar het platform van de toekomst