AI Technology for People

Onder de noemer AI Technolgy for People werken vooraanstaande Amsterdamse kennisinstellingen, onderzoeks-en medische centra en de gemeente Amsterdam intensief samen om de AI-expertise optimaal te benutten en de regio Amsterdam koploper te maken in de kennis over en de ontwikkeling van AI-technologieën. Uniek voor Amsterdam is dat deep tech onderzoek en onderwijs wordt gecombineerd met onderzoek naar de sociale, ethische en legal aspecten en de toepassing in de maatschappij. Centraal staan drie thema’s met een grote invloed op het leven van mensen en de sociaaleconomische ontwikkeling in de regio:  AI for Health, AI for Business Innovation en AI for Citizens.

Tijdens het Jaarfestival is AI Technolgy for People bij de volgende sessie betrokken:

AI Act: Van uitdaging naar kans

Daarnaast verzorgt AI Technolgy for People de volgende learning tables: